Genetika, Primarno okolje,
Izročilo, Vrednote – nič od tega.
Samo gostoljubne oči.

V vasi gravitira tišina in
Premalo daleč stran tulijo volkovi.
Njena ruta, moje krilo. Prevara.
Le telo, če ima srečo, se stara.

Oče je občutek odgovornosti dobro poznal,
Že v najstniških letih je pošiljal denar domov.
Pa je bil to res dom?

Še tistih nekaj, ki so si prilastili največ, je moralo zamejiti svojo last in pustiti zunaj vse ostalo.
Prej pa je bilo vse od vseh.
Kako veliko smo izgubili, ko so nam začeli dajati nazaj.

Balkan: kdor je sosedu volk, bo tujcu jagnje.